Tako je moraju kao tik svi da igraju dobro neće svaki out imati neko svoje vece pa sam doneti pobedu