Nel mu je sasrecom zaslužio ke šansu covek igra vrhunski dve sezone unazad