Eh oa nije tesko bilo da izabere MvP najbolje lige na svetu