Ovakve utakmice treba da nam posluže za podizanje forme