Na sve na ima pokušavaju da izbegnu haos kojeg će sigurno biti pogotovu ako i u trećoj utakmici pretrpe poraz