Dobar igrač naracno da mu bije bio problem da nađje novi angazman i dosao je opet u dobar klub