Znaju o kome je rec tako da će sigurno biti brzo privedeni