Novaka svi poštuju, i ko god je na nekoj utakmici sa njim dođe da se pozdravi jer on je prava legenda