Nije lud a ni glup, ne zna se šta nosi da a šta noć

Odgovori