Koliko moraš da budeš glup i lud pa da sam sebi upropastiš život i karijeru pritom totalno bespotrebno