Naravno da će ga zadržati on i dalje igra na vrhunskom nivou i drži sredinu terena