Naravno da će zahvaliti na lepim recima ,očekivano