Sve je bitno svaka sitnica kada su ovakvi mečevi i pitamju nijanse prave razliku