Njih dvoje u ovakvoj formi i naletu ne može zaustaviti niko do jedan drugog …