U ozbiljnom je naletu samo da održi ritam i nema padove u igri može završiti pvde i sa trofejne

Odgovori