Dobar je to igrač zašto da ne ,odlazi par igrača i naravno da su potrebna nova pojačanja