Menjaju se kao na traci ,niko da se zadrži i da napravi bolje rezultate