I jeste već je upisao asistenciju za sada igra vrhunski … samo neka nastavi ovako