Slomljen hoće da ide napred potrebne su i promene ..sigurn oda će doći nemo mo će bolje raditi taj posao