Preterao je naravno i treba da bude kažnjen bez obzira šta je u pitanju fizicki kontakt zna se kako se kažnjava