Rutinski ga je počistio sa terena, samo neka tako nastavi sa narednim protivnicima