Nije da branim sudiju ali smatram da je samo izvršio naređenje koje je dobio