Naravno da nije suđeno na štetu njihovog tima ali za neuspeh se uvek krivi neko drugi, zar ne?