Ništa ovo ne čudu pogotovo ako se u obzir uzme da su Srbi sa one strane Drine pravi Srbi